Ένα προσωπικό blog γραμμένο με ''παραδοσιακό'' τρόπο μακριά απο την άνοστη αναπαραγωγή ανούσιων ειδήσεων,με διάθεση για καυστικό σχολιασμό.
Όποιος θίγεται απο τα γραφόμενα,ας πρόσεχε τις πράξεις του......

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Οι έξι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τους μισθούς και τις συμβάσεις

Να διατηρηθεί το δικαίωμα του υπουργείου Εργασίας να επεκτείνει τις συμβάσεις και σε επιχειρήσεις που τα μέλη τους δεν...

εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις, ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι και η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη, όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου για τις συμβάσεις και τους μισθούς που θα τεθεί υπόψη της τρόικας, προκειμένου να συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη.Σύμφωνα με το περιεχόμενο του σ/ν που δημοσιεύουν τα Νέα, έξι είναι οι βασικές ρυθμίσεις που προωθούνται για τους μισθούς και τις συμβάσεις.1) Δεν θα εφαρμοστεί η πρόβλεψη του Μνημονίου για άρση της δυνατότητας του υπουργού Εργασίας να επεκτείνει τις συμβάσεις και σε επιχειρήσεις των οποίων τα μέλη δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις.2) Έως 12% μειωμένες θα είναι οι αποδοχές έναντι της κλαδικής σύμβασης σε περίπτωση υπογραφής επιχειρησιακής σύμβασης. Παραμένει η βάση του κατώτατου μισθού της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.3) Έως 2 χρόνια θα εκτείνεται η ισχύς των συμβάσεων ειδικών συνθηκών.4) Οι συμφωνίες για τις μειώσεις μισθών θα κοινοποιούνται στις Επιθεωρήσεις Εργασίας.5) Προβλέπεται ειδική ρήτρα για την αποφυγή ομαδικών απολύσεων. Όταν θα γίνεται κάποια απόλυση, θα καταβάλλεται αποζημίωση βάσει του μισθού που ίσχυε πριν τη μείωση των αποδοχών.6) Συμφωνίες για αποκλίσεις-μειώσεις μισθών θα μπορεί να υπογράφονται και στις μικρές επιχειρήσεις κάτω των 20 προσώπων.Παράλληλα, μαζί µε το σχέδιο νόµου για τις κλαδικές συµβάσεις θα υπάρξουν και οι διατάξεις για την αλλαγή στη διαιτησία (ΟΜΕ∆). Με βάση τις προωθούµενες διατάξεις:Προβλέπονται συγκεκριµένες προθεσµίες για τη γρήγορη δικαστική επίλυση διαφορών που θα ανακύπτουν σε σχέση µε το κύρος των διαιτητικών αποφάσεων. Η δικάσιµος ορίζεται υποχρεωτικά εντός 45 εργασίµων ηµερών από την κατάθεση της αγωγής, ανεξάρτητα από πόσες υποθέσεις έχει η δικάσιµος. Η έφεση ασκείται εντός 15 εργασίµων ηµερών από την επίδοση της απόφασης και η δικάσιµος της έφεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός 30 ηµερών από την κατάθεσή της, η επίδοση της οποίας γίνεται 15 ηµέρες πριν από τη συζήτηση.

Ικανοποιείται η εργοδοτική πλευρά αφού της δίδεται το ίδιο δικαίωµα που είχε και η εργατική πλευρά για να προσφεύγει στη διαιτησία. Η προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε κοινή συµφωνία των µερών. Είναι, ωστόσο, δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία και µονοµερώς α) από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη µεσολάβηση ή β) από οποιοδήποτε µέρος µετά την υποβολή της πρότασης µεσολάβησης,εφόσον και τα δύο µέρη προσήλθαν και συµµετείχαν στη διαδικασία µεσολάβησης.

Μένουν «εκτός διαιτησίας» οι διαφορές για τους όρους εργασίας και επιδόµατα που προκύπτουν σε επίπεδο ενός επαγγέλµατος ή µιας επιχείρησης (σε περίπτωση προσφυγής για οµοιοεπαγγελµατικές και επιχειρησιακές συµβάσεις ο ΟΜΕ∆ θα µπορεί να παρεµβαίνει µόνο στις διαφορές που αφορούν τους µισθούς).

in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: