Ένα προσωπικό blog γραμμένο με ''παραδοσιακό'' τρόπο μακριά απο την άνοστη αναπαραγωγή ανούσιων ειδήσεων,με διάθεση για καυστικό σχολιασμό.
Όποιος θίγεται απο τα γραφόμενα,ας πρόσεχε τις πράξεις του......

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Πιέζει η Ε.Ε. για καθαρότερο αέρα

Και η Ελλάδα μέσα στις χώρες που δεν έχουν συμμορφωθείΜε παραπομπή στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο απειλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εννέα κράτη μέλη της Ε.Ε. που φαίνεται να μην έχουν συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα της ποιότητας του αέρα. Ο λόγος για τις Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Ουγγαρία,... Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία και φυσικά Ελλάδα.Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη παρέλειψαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την ενσωμάτωση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην εθνική τους νομοθεσία και γι’ αυτό το λόγο, έπειτα από σύσταση του Επιτρόπου περιβάλλοντος κ. Γιάνες Ποτότσνεκ, τους αποστέλλεται σχετική επιστολή. Αν τα εμπλεκόμενα μέλη αποτύχουν να συμμορφωθούν εντός δύο μηνών, θα παραπεμφθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.Σύμφωνα με την οδηγία 2008/50/ΕΚ που αναθεωρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τα κράτη μέλη όφειλαν να μεριμνήσουν για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο πριν από τις 11 Ιουνίου 2010.Πηγή:Άρμα Πολιτών

Δεν υπάρχουν σχόλια: