Ένα προσωπικό blog γραμμένο με ''παραδοσιακό'' τρόπο μακριά απο την άνοστη αναπαραγωγή ανούσιων ειδήσεων,με διάθεση για καυστικό σχολιασμό.
Όποιος θίγεται απο τα γραφόμενα,ας πρόσεχε τις πράξεις του......

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Ερώτημα για τη νομιμότητα του Τειρεσία

Το ερώτημα αν είναι νόμιμη η έγγραφη και επεξεργασία στοιχείων από τον Τειρεσία ρωτά ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Πιο συγκεκριμένα η γγ Καταναλωτή έδωσε εντολή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων να διερευνήσει τη νομιμότητα... των πρακτικών που ακολουθεί ο Τειρεσίας, κατά την επεξεργασία των αιτήσεων εξώδικης ρύθμισης χρεών, καθώς η επεξεργασία των δεδομένων υποβολής αίτησης εξωδικαστικου συμβιβασμού συνιστά επέμβαση σε προσωπικά δεδομένα.Στην επιστολή του γγ επισημαίνεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων υποβολής αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού συνιστά επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών, η δε διατήρηση των στοιχείων αυτών προκαταβολικά μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην ανάληψη προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού από τους οφειλέτες.Ακόμα, τονίζεται ότι η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού απευθύνεται στους πιστωτές και δεν υποβάλλεται ενώπιον δημόσιας αρχής.Πηγή:24Gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: