Ένα προσωπικό blog γραμμένο με ''παραδοσιακό'' τρόπο μακριά απο την άνοστη αναπαραγωγή ανούσιων ειδήσεων,με διάθεση για καυστικό σχολιασμό.
Όποιος θίγεται απο τα γραφόμενα,ας πρόσεχε τις πράξεις του......

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

«Κόβονται» τα πολυτεκνικά επιδόματα σε οικογένειες με ετήσιο εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ
Σύμφωνα με το προσχέδιο που παρουσίασε χθες ο υπουργός Υγείας κ. Α. Λοβέρδος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια στην καταβολή των επιδομάτων σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Με το ίδιο σχέδιο η κυβέρνηση προωθεί την ενοποίηση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης πέντε ασφαλιστικών οργανισμών και του ΕΣΥ και την υπαγωγή τους κάτω από μία «ομπρέλα» και την ανάθεση διενέργειας των προμηθειών σε ιδιώτη.Στο σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση ποσού επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών και των φαρμακείων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την αύξηση του αριθμού των φαρμακείων που θα λειτουργούν το Σάββατο και τον σχεδιασμό εθνικών πολιτικών και στους τομείς της διατροφής και της άσκησης. Ακόμη, δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες που επισκέπτονται νοσοκομεία του ΕΣΥ, το Ωνάσειο....... Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου να πληρώνουν μέσω πιστωτικών καρτών (VisaΜastercard).Στο προσχέδιο που παρουσίασε ο κ. Λοβέρδος αναφέρεται ότι οι οικογένειες με συνολικό ετήσιο εισόδημα ως 40.000 ευρώ θα δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές που χορηγούνται στις πολύτεκνες και στις τρίτεκνες οικογένειες. Για τις οικογένειες που λαμβάνουν ταυτόχρονα πολυτεκνικό επίδομα και επίδομα τρίτου παιδιού για το ίδιο παιδί ορίζεται- για όσο διάστημα ισχύει η διπλή αυτή παροχή - να μην υπερβαίνει το τετραπλάσιο της μηνιαίας παροχής του πολυτεκνικού επιδόματος.Επίσης λόγω της δημοσιονομικής συγκυρίας αίρεται προσωρινά η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή όλων των μορφών εισοδηματικών παροχών, οι οποίες παραμένουν σταθερές στα επίπεδα του 2010. Στον τομέα των προμηθειών προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης, εν μέρει ή πλήρως, της διενέργειας, σύναψης και εκτέλεσης των διαγωνισμών προμηθειών σε ιδιώτη. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης εξόφλησης των προμηθευτών μέσω της χρηματοδότησης του Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών από τράπεζες. Συστήνεται η Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών και η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας μετονομάζεται σε Επιτροπή Προδιαγραφών.Με σκοπό την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη συγκράτηση των δαπανών, θα τιμωρείται πειθαρχικά ο διοικητής του φορέα ή της υγειονομικής περιφέρειας όταν διαπιστώνεται ότι οι επικαλούμενες ανάγκες είναι πλασματικές. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο από 500 ως 50.000 ευρώ.Υπό τον νεοσυσταθέντα Οργανισμό Παροχών Υγείας (ΟΠΥ) εντάσσονται τα Κέντρα Υγείας, οι αγροτικοί γιατροί και οι κλάδοι υγείας πέντε Ταμείων, του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Οίκου Ναύτη. Ο ΟΠΥ θα τεθεί σε λειτουργία σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Με το σχέδιο προωθούνται οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι δίδεται η δυνατότητα σε έναν διοικητή νοσοκομείου να έχει την ευθύνη διοίκησης δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων, «με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από λειτουργικά κόστη νοσοκομείων που βρίσκονται κοντά γεωγραφικά και εξειδικεύονται ομοίως».Με το σχέδιο προωθείται η καθιέρωση ποσού επιστροφής από τα ιδιωτικά φαρμακεία στους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών και από τις φαρμακευτικές εταιρείες στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), του Οίκου Ναύτου και των νοσοκομείων. Το rebate θα είναι κλιμακωτό για τους φαρμακοποιούς και 4% για τις φαρμακοβιομηχανίες. Επίσης καθιερώνεται rebate για τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, το οποίο υπολογίζεται στο 5% επί της νοσοκομειακής τιμής.Στην περίπτωση μη καταβολής του ποσού αυτού προβλέπεται ο αυτόματος αποκλεισμός του φαρμάκου για το οποίο δεν αποδόθηκε το rebate από τη λίστα συνταγογραφουμενων φαρμάκων. Με το σχέδιο δίδεται η δυνατότητα λειτουργίας περισσότερων φαρμακείων το Σάββατο. Οι περιφερειάρχες θα αποφασίζουν αν θα λειτουργούν το Σάββατο όλα τα φαρμακεία σε κάθε περιφέρεια ή το 40% του συνολικού αριθμού.Πηγή:Άρμα Πολιτών

Δεν υπάρχουν σχόλια: