Ένα προσωπικό blog γραμμένο με ''παραδοσιακό'' τρόπο μακριά απο την άνοστη αναπαραγωγή ανούσιων ειδήσεων,με διάθεση για καυστικό σχολιασμό.
Όποιος θίγεται απο τα γραφόμενα,ας πρόσεχε τις πράξεις του......

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

.......ΟΙ ΔΕΚΟ.... ΕΝΤΟΛΕΣ !!!


1 Η δημιουργία ακόμη ενός επιπέδου συλλογικής διαπραγμάτευσης στο εργατικό δίκαιο, η «ειδικών συνθηκών επιχειρησιακή σύμβαση», η οποία δεν θα υποκαθιστά την ευχέρεια επιχειρησιακών συμβάσεων (οι οποίες θα προβλέπουν ρυθμίσεις πιο ευνοϊκές από τις κλαδικές).

2 Για τη σύναψή της ο εργοδότης θα επικαλείται «ανυπέρβλητα προβλήματα», χωρίς να προσδιορίζονται από το.....

νόμο και θα προσφεύγουν με κοινή δήλωση στο Σώμα Επιθεώρησης.

3 Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια και θα ανανεώνεται έπειτα από συμφωνία με τον οικείο σύλλογο των εργαζομένων.

4 Στη διάρκεια ισχύος της ειδικής σύμβασης η επιχείρηση δεν θα μπορεί να μειώσει το προσωπικό. Το ελάχιστο που θα πρέπει να κάνει είναι να αντικαθιστά όποιον απολύει (χωρίς όμως ομαδικές απολύσεις). Στην ευχέρεια του σωματείου είναι να προβλέψει «καμία απόλυση των ήδη υπηρετούντων», όπως και κάθε άλλη πτυχή. Εκτός από τη μείωση των αποδοχών κάτω των 740 ευρώ (μισθός ασφαλείας).

5 Για την υπογραφή «ειδικής σύμβασης» δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής του εργοδότη στη Διαιτησία, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση ένας ανεξάρτητος παρατηρητής θα μπορούσε να ανατρέψει το προϊόν της συμφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών (υπογραφή κλαδικής σύμβασης). Ουσιαστικά ο διαιτητής θα λειτουργούσε αντίθετα από το Σύνταγμα και στην εκεί προβλεπόμενη «ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι».

6 Οι ειδικές συμβάσεις θα υπογράφονται μόνο όπου υπάρχουν σωματεία (σ.σ. περίπου 200 σε επιχειρήσεις άνω των 50 ατόμων σήμερα) ή όπου συγκροτηθούν νέα. Οπου δεν υπάρχει σωματείο (εργοδοτικός αυταρχισμός, απροθυμία ή μικρός αριθμός εργαζομένων) ο εργοδότης θα πρέπει να διαπραγματευτεί με την αντίστοιχη ομοσπονδία προκειμένου να υπογράψει την «ειδική σύμβαση».

7 Περικόπτεται η προσαύξηση 10% για απασχόληση πέραν του συμφωνημένου ωραρίου στη μερική απασχόληση (ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο -νόμος 3046/10). Η πρόβλεψη αυτή ετέθη για να μην υπάρχει καταστρατήγηση στη μερική απασχόληση. Παραμένει η προσαύξηση 7,5% για απασχόληση μικρότερη των 4 ωρών.

8 Η εκ περιτροπής εργασία (ορισμένες ημέρες την εβδομάδα ή το μήνα, εναλλάξ εργασία των ήδη απασχολουμένων κ.λπ.) θα διαρκεί έως 9 μήνες το χρόνο (από 6 που περιορίστηκε τον περασμένο Μάιο).

9 Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΜΕΔ (Οργανισμός Διαιτησίας) θα είναι 6μελές και διμερές (ΓΣΕΕ και εργοδότες), ενώ οι μεσολαβητές και οι διαιτητές θα επιλέγονται με αυξημένη πλειοψηφία.

10 Ερωτηματικό παραμένει όπως προαναφέραμε το εάν, και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, οι κλαδικές συμβάσεις θα συνεχίζουν να κηρύσσονται υποχρεωτικές και να επεκτείνονται στα μη μέλη. Σε μια τέτοια περίπτωση (μη επέκτασης) ανατρέπεται κάθε πρόβλεψη αυτής της ρύθμισης, όσο ήπια και εάν περιγράφεται. Τα πάντα διαλύονται και δεν πρόκειται να υπογραφεί και πάλι κλαδική σύμβαση. Θα υπάρχουν μόνο οι επιχειρησιακές. Και αυτό γιατί οι εργοδότες θα έχουν συμφέρον εξόδου τους από τις αντίστοιχες εργοδοτικές ενώσεις (προκειμένου να μην καταβάλλουν τον ενιαίο-κλαδικό μισθό).ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

PATRINAKI

Δεν υπάρχουν σχόλια: