Ένα προσωπικό blog γραμμένο με ''παραδοσιακό'' τρόπο μακριά απο την άνοστη αναπαραγωγή ανούσιων ειδήσεων,με διάθεση για καυστικό σχολιασμό.
Όποιος θίγεται απο τα γραφόμενα,ας πρόσεχε τις πράξεις του......

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Άνοδος σε επιτόκια δανείων και καταθέσεων


Άνοδο παρουσίασαν τον Οκτώβριο του 2010 τα μέσα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων δανείων και νέων καταθέσεων, όπως αναφέρει σε σχετική της έκθεση η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, άνοδο παρουσίασαν τον...

Οκτώβριο του 2010 τα μέσα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων δανείων με εξαίρεση το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια που παρουσίασε μικρή πτώση. Άνοδο παρουσίασε και το επιτόκιο των νέων καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος, ενώ τα υπόλοιπα επιτόκια καταθέσεων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Αναλυτικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν τον Οκτώβριο του 2010 στο 0,47% και 0,34% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο 7 μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,68%.

Όσον αφορά στα επιτόκια των δανείων, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις) παρουσίασε μικρή πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,29%.

Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια καθώς και αυτό των επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασαν σημαντική άνοδο τον Οκτώβριο του 2010 κατά 11 και 22 μονάδες βάσης αντίστοιχα και διαμορφώθηκαν στο 6,56% και 9,43% αντίστοιχα.

Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό για μέχρι 1 έτος τόσο για μικρά σχετικώς ποσά (μέχρι 1 εκατ. ευρώ) όσο και για μεγάλα σχετικώς ποσά (άνω του 1 εκατ. ευρώ), παρουσίασαν άνοδο, κατά 10 και 4 μονάδες βάσης αντίστοιχα, και διαμορφώθηκαν στο 5,96% και 5,32% αντίστοιχα.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος και το αντίστοιχο των δανείων με επιτόκιο σταθερό πάνω από 1 και μέχρι και 5 έτη τα οποία σημείωσαν άνοδο κατά 18 και 3 μονάδες βάσης αντίστοιχα και διαμορφώθηκαν στο 3,72% και 3,99% αντίστοιχα.

Επίσης, άνοδο σημείωσαν τον Οκτώβριο του 2010 τα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα των σημαντικότερων κατηγοριών καταθέσεων και δανείων.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια καταθέσεων με διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2010, μικρή άνοδο κατά 3 και 8 μονάδες βάσης αντίστοιχα και διαμορφώθηκαν στο 3,44% και 3,67% αντίστοιχα.Τα μέσα επιτόκια των στεγαστικών, των επιχειρηματικών και των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρουσίασαν άνοδο κατά 6, 5 και 6 μ.β. αντίστοιχα και διαμορφώθηκαν στο 3,68%, 4,48% και 5,35% αντίστοιχα. Euro2day

Δεν υπάρχουν σχόλια: